พาเที่ยว

ตักบาตรเทโว 2563 อำเภอเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ออกพรรษากับงานบุญ ตักบาตรเทโว 2563 อำเภอเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หลังจาก วันออกพรรษาแล้ว ทางอำเภอเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จะจัดงาน ประเพณี ตักบาตรเทโวขึ้น เป็นประจำในทุก ๆ ปี ปีนี้ก็เช่นกัน ตักบาตรเทโว 2563 ความเป็นมา ของประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งชื่อเต็ม ๆ ก็คือ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

ตักบาตรเทโว 2563 อำเภอเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

จะจัดขึ้น หลังจากวันออกพรรษา ซึ่งแต่ละท้องที่ แต่ละจังหวัด จะมีการจัดงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท้องถิ่น ของที่นั่น ๆ ส่วนคำว่า “ เทโวโรหณะ ” มีความหมายว่า การหยั่งลงจากเทวโลก เป็นการทำบุญ ตักบาตร เพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้า

เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากเทวโลก  มีการอัญเชิญ องค์พระพุทธรูป เป็นผู้นำแถว พระภิกษุ ออกบิณฑบาต ในบางที่ จะมีการถวายดอกบัว ให้กับพระพุทธรูป เช่น วัดเขานางบวช ที่จังหวัดนครนายก หรือที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ตักบาตรเทโว 2563 อำเภอเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แต่ในปัจจุบัน ดอกบัวไม่ได้มีปลูก ไม่ได้มีขายทั่วไป มากมาย เหมือนแต่ก่อน ที่อำเภอท่าใหม่ ประชาชน ที่รอตักบาตร จะใช้เป็น ดอกไม้ทั่วไป ที่สามารถหาได้ ถวายแด่พระพุทธรูป ถ้าตามประเพณีจริง ๆ แล้ว

ในการตักบาตรเทโวนั้น จะใช้ ข้าว ข้าวต้มมัดใต้ ข้าวต้มลูกโยน ห่อด้วยใบลำเจียก หรือใบมะพร้าว แล้วจะเหลือใบยาว ๆ ไว้เป็นหาง เพื่อโยนให้ลงบาตร ของพระพุทธเจ้า ที่ต้องโยนก็เพราะว่า มีคนจำนวนมาก รอตักบาตร พอคนข้างหลัง เข้าไม่ถึง จำเป็นต้องโยน จึงได้ชื่อว่า ข้าวต้มลูกโยน นั่นเอง แต่ในยุคปัจจุบัน เราก็จะใช้เป็น อาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา เกลือ น้ำดื่ม ในการตักบาตรเทโว

ในส่วนของทางอำเภอท่าใหม่ บ้านเรา จันทบุรี ก็เริ่มงานตั้งแต่ 7.00 น. ชาวบ้าน ก็เริ่มมาจับจองที่ เพื่อตั้งโต๊ะ รอที่จะตักบาตรกันแต่เช้า คุณตำรวจก็ทำการปิดถนน ในเส้นทาง ที่พระท่าน จะเดินรับบาตร ตั้งแถวยาว

ตั้งแต่ทางลงเนิน จากโรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ ไปจนถึงทางด้าน ศาลเจ้าเท่าเรือ หัวขบวน เป็นแตรวง บรรเลงเพลง สร้างความคึกคัก สนุกสนาน ได้เป็นอย่างดี บรรยากาศก็ร่มรื่น ไม่ร้อนเลย เพราะฝนตกทั้งคืน เช้านี้ ก็เลยสดชื่น รับบุญกันทั่วทุกคน

ตักบาตรเทโว 2563 อำเภอเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หลังจากที่เราตักบาตรเทโวแล้ว คนแก่ ย่า ยาย ส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าวัด เพื่อที่จะไปอาราธนาศีล สมาทานศีล รักษาศีล พอถวายเพลพระคุณเจ้าเสร็จ ก็จะมีการฟังธรรม และมีการนั่งสมาธิ ตามโอกาส ตามแต่ละวัดจะจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อยกระดับจิตใจ ให้ผ่องใส หากคนที่ไม่ได้ไปเข้าวัด ก็สามารถที่จะ แผ่เมตตา แล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำ เพื่ออุทิศบุญ อุทิศส่วนกุล ให้กับญาติ ครูบาอาจารย์ ผู้ล่วงลับ เจ้ากรรม นายเวร และสรรพสัตว์ ได้

บทแผ่เมตตา เผื่อใครจำไม่ได้

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพพะยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

ตักบาตร อำเภอเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หลังจาก ทำบุญ แผ่เมตตากันเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมกรวดน้ำ เพื่ออุทิศบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรม นายเวรด้วยนะ อาจจะประมาณว่า ข้าพเจ้า ชื่อ-นามสกุล (ของตัวเราเอง) ขออุทิศ บุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรม นายเวรทั้งหลาย ของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี กระทำโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ ท่านจะอยู่ภพภูมิใด ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญ แก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ สาธุ

วันนี้ก็อิ่มบุญ อิ่มใจ กับงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ แต่เช้า  ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ คนด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

พวกเรามีกลุ่มด้วยนะ ชื่อกลุ่ม สายชิลเมืองจัน สายลมแห่งตะวันออก