ผู้ว่าฯ กทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เปิดตัวทีมงานทรงพลัง 4 รองผู้ว่าฯ กทม.

เปิดตัวทีมงาน ผู้ว่าฯ กทม. หลัง กกต. รับรองเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ โดยบอกว่าในวันธรรมดาจะทำงานภายใน

ศาลาว่าการฯ ในส่วนของวันเสาร์และอาทิตย์ จะลงพื้นที่ ดูหนางาน ไปพบ ไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาด้วยตัวเอง

ชัชชาติ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ผู้ว่าฯ คนที่17

ผู้ว่าฯ กทม. เปิดตัวทีมงาน

ทีมงานชุดแรกของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ลงนามคำสั่ง เรื่องมอบหมาย

และมอบอำนาจให้รองผู้ว่าฯ โดย 4 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯกรุงเทพ

จักพันธุ์ ผิวงาม ผู้ว่าฯ กทม.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม

จบปริญโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนวัดหัวลำโพง และทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เกษียณอายุราชการด้วยตำแหน่งรองปลัด กทม. หลังจากนั้นไม่นาน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น ได้มาทาบทามให้มาดำรงตำแหน่ง รอผู้ว่าราชการ กทม. ก่อนที่จะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง

และตอนนี้ได้กลับมาร่วมทีมบริหาร กทม. อีกครั้ง ตอนนี้ได้ร่วมทีมบริหาร กทม. ดูแลในส่วนเกี่ยวกับราชการของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการคลัง สำนักเทศกิจ  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการคลังฝ่ายรายได้ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม.

รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล

อดีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทเอกชนต่าง ๆ

อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตอนนี้ได้ร่วมทีมบริหาร กทม. ดูแลในส่วน

สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา

ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม.

ผศ.ทวิดา กมลเวชช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน”ภัยพิบัติ” จบปริญญาตรีด้านสาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปริญญาโทด้านการบริหารสาธารณะ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,

ปริญญาเอก (การบริหารสาธารณะและนโยบาย) นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยง รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ ทั้งไทยและองค์กรระหว่างประเทศทั่วโลก

อีกทั้งยังเป็นอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาตั้งแต่ปี 2541 อีกด้วย คุณพ่อของคุณทวิดา คือ คุณทวีศักดิ์ กมลเวชช

ท่านเคยเป็น ผอ.การเขตพญาไทย อีกทั้งยังเป็น ส.ก. เขตบางพลัด จากพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วย คุณทวิดา ตอนนี้ได้ร่วมทีมบริหาร กทม. ดูแลในส่วนของ

สำนักการแพทย์ สำนักอนามัยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กทม.

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ ทีมรองผู้ว่าฯ กทม. ทีมงานชัชชาติ

 

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ

ทีมงานของคุณชัชชาติ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วัย 33 ปี ผู้มีบทบาทในการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม นักต่อสู้เพื่อชุมชนชาวรากหญ้า

และคนจนเมือง อย่างชุมชนป้อมมหากาฬ ที่ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ จบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนนี้ได้ร่วมทีมบริหาร กทม. ดูแลในส่วนของสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ตำแหน่งโฆษกกรุงเทพมหานคร เอกวรัญญู อัมระปาล

ตำแหน่งโฆษกกรุงเทพมหานคร

คุณเอกวรัญญู อัมระปาล จบปริญญาตรีจาก Mahidol University International College, International Business Administration

และจบปริญญาโทจาก Portland State University, M.S International Management เป็นนักข่าว ผู้ประกาศข่าว และโปรดิวเซอร์รายการที่สถานีโทรทัศน์ Voice TV

ผู้ว่าฯ กทม. คนที่ 17 นายชัชชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อย่าเรียกผมว่า นาย

คุณชัชชาติ บอกไว้ประมาณว่า ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย การที่จะทำงานกับผม มีอะไรอย่าเก็บไว้ในใจ ถ้าผมทำไม่ดี ยกมือบอกได้เลย

แต่ขอเหตุผลนะ ก่อนจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน ต้องทำการบ้านมาบ้าง ผมเองไม่ได้พูดอะไรแล้วต้องถูกเสมอไป

สิ่งไหนที่ไม่เห็นด้วยให้บอก หาข้อยุติแล้วทำงานกันต่อเพื่อประชาชน มันเป็นหลักโปร่งใสในหน่วยงาน การทำแบบนี้

จะช่วยให้จะได้งานที่เดินไปด้วยกันได้ ดังนั้นผมจึงไม่อยากเป็นเจ้านาย เพราะไม่อยากให้ใครไม่กล้าพูด ให้มองกันว่า

เป็นเพื่อนร่วมงานดีกว่า จะได้พูดคุยกันได้ หลาย ๆ คนมีเรื่องที่เก่งกว่าผม เราเป็นทีมเดียวกันต้องช่วยกัน ขอบคุณครับ

ผู้ว่าฯผู้แข็งแกร่งในปฐพี ชัชชาติ

สิ่งเร่งด่วนที่ต้องทำคือ ป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากของคนเมือง การแก้ปัญหาเรื่องหาบเร่แผงลอย อีกทั้งยังแก้ไขปัญหา

ในเรื่องความปลอดภัยของถนนและทางม้าลาย รวมไปถึงฝากให้ ผอ.สำนังงานเขตต่าง ๆ ช่วยดูแลในเรื่องของการปลูกต้นไม้ล้านต้น

ขยายและสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับ กทม. ถ้าแต่ละเขตปลูกต้นไม้ได้เขตละ 20,000 ต้น ภายใน 1 ปี ครบ 1 ล้านต้นพอดี

ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญ ที่หาเสียงเอาไว้ รวมไปถึง ผู้ว่าฯ สัญจร อาจจะไปเยี่ยมเป็นรายสัปดาห์ ครบ 1 ปี จะเยี่ยมครบ 50 เขต

น้ำท่วมกรุงเทพ ชัชชาติลุยน้ำท่วม

เข้าฤดูฝนพอดี ให้อาจารย์ช่วยดูแลเรื่องน้ำท่วมในเขตเมืองกันก่อนดีกว่า เรื่องน้ำเน่าเสียในคลอง เรื่องแก้ปัญหารถติด หรือจะเรื่อง PM 2.5

ไว้ทีหลังก่อน ปัญหาน้ำท่วมที่เห็นมาในทุก ๆ ปี จำกันได้ไหมว่า เมื่อปี 62 เด็กนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งมีน้ำท่วมขังในโรงเรียน

น้อง ๆ ช่วยกันนำเก้าอี้ 3 ตัว มาวางต่อกัน แล้วเดินเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินลุยน้ำให้รองเท้านักเรียนเปียก (ดูคลิป) รอดูผลงานกันไป ทำงาน ทำงาน ทำงาน