งานอีเว้นท์

พยากรณ์อากาศ วันนี้

การ พยากรณ์อากาศ สมัยก่อนเรามักได้ยินปล่อย ๆ ว่าไม่มีความแม่นยำ และไม่มีความแน่นอนเลย แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาไปอย่างก้าวหน้า

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจอากาศด้วยเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา แถมการบอกสภาพฟ้า ฝน อุณหภูมิสามารถแจ้งได้ล่วงหน้าหลายวันอีกด้วย

พยากรณ์อากาศ วันนี้ ตรวจเช็คสภาพอากาศได้ที่นี่ 27 – 30 มิถุนายน 2566

การพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงล่วงหน้า จากรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สำหรับในช่วงวันที่ 27 – 30 มิ.ย. 66

คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง

พยากรณ์อากาศ ตะวันออกเฉียงเหนือ

พยากรณ์อากาศ ภาคตะวันออก
1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 1 – 3 ก.ค. 66 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน

อ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ จ. ภูเก็ต ขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ จ. กระบี่ ลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร และอ่าวไทยห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

พยากรณ์อากาศ ภาคใต้

อากาศภาคใต้วันนี้

การพยากรณ์สภาพอากาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยา

การ พยาการณ์อากาศ จะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ, สภาวะอากาศปัจจุบัน

และความสามารถในการผสมผสานองค์ประกอบทั้ง 2 อย่างที่พูดไปข้างต้นเข้าด้วยกัน เพื่อสามารถคาดหมายว่าบรรยากาศในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางใด

เราสามารถแบ่งชนิดของการพยากรณ์สภาพอากาศตามระยะเวลาที่คาดหมายได้ดังนี้

1.การแจ้งสภาพอากาศปัจจุบัน คือ การแจ้งอากาศที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์สภาพลมฟ้าอากาศในช่วงไม่เกิน 2 ชั่วโมง

2.การแจ้งสภาพอากาศระยะสั้นมาก คือ การพยากรณ์สำหรับช่วงเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง

3.การแจ้งสภาพอากาศระยะสั้น คือ การพยากรณ์สำหรับระยะเวลาเกินกว่า 12 ชั่วโมงไปจนถึง 3 วัน

4.การแจ้งสภาพอากาศระยะปานกลาง คือ การพยากรณ์สำหรับช่วงเวลาที่เกินกว่า 3 วันขึ้นไปจนถึง 10 วัน

5.การแจ้งสภาพอากาศระยะยาว คือการพยากรณ์สำหรับช่วงเวลาระหว่าง 10 ถึง 30 วัน โดยปกติมักเป็นการพยากรณ์ว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาในช่วงเวลานั้นจะแตกต่างไปจากค่าเฉลี่ยทางภูมิอากาศอย่างไร

6.การแจ้งสภาพอากาศระยะนาน คือการพยากรณ์ตั้งแต่ 30 วัน จนถึง 2 ปี

7.การพยากรณ์ภูมิอากาศ คือการพยากรณ์สำหรับช่วงเวลามากกว่า 2 ปีขึ้นไป

อากาศบ้านเรา

ความผิดพลาดในการพยากรณ์สภาพอากาศ

การตรวจสอบเรื่องสภาพดิน ฟ้า อากาศในปัจจุบันนั้น เป็นไปอย่างก้าวหน้ารวดเร็ว แต่บางทีบางครั้งอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ และเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้บ้าง

เนื่องมาจากบรรยากาศเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ แต่สถานีตรวจอากาศมีจำนวนน้อยและตั้งห่างกันมาก ทำให้เช็คสภาพอากาศได้เป็นบางเวลาเท่านั้น

จึงไม่สามารถบอกสภาพอากาศได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความซับซ้อนของธรรมชาติ กว่าจะเกิดกระบวนการในช่วงชั้นบรรยากาศละเอียดอ่อนมาก

ปรากฏการณ์ขนาดเล็ก หรือปรากฏการณ์ที่มีระยะเวลาสั้น อาจจะตรวจไม่พบ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาต่อมา

เพื่อน ๆ หลายคนที่ชอบบ่นว่า ทำไมอากาศไม่ตรงกับพยากรณ์จากกรมอุตุฯ หรือตามเว็บไซต์ที่แวะเข้าไปดูมันค่อยแม่นเลย เป็นเพราะอะไรล่ะ

ทำไมการพยากรณ์ ฯ ของต่างประเทศถึงแม่นยำกว่าของบ้านเรานัก บ้านเราอยู่แถว เขตเส้นศูนย์สูตร เป็นเขตมรสุม

มีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินยาวติดทะเลทั้งสองด้าน บ้านเราภูมิศาสตร์ซับซ้อน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ได้สูงมาก

พยากรณ์อากาศประเทศไทย

ดูพยากรณ์สภาพอากาศจากช่องทางไหนดี

สำหรับคนที่ต้องการดูสภาพอากาศในแต่ละวัน เพื่อวางแผนในการเดินทาง หรือชาวเกษตร ชาวไร่ ชาวสวนทั้งหลาย ที่ต้องดูลม ดูฝน เพื่อป้องกันและดูแลผลผลิต

ไม่ให้เสียหาย สามารถดูได้ในโปรแกรม AccuWeather มีทั้งแบบเว็บไซต์และแอพ สะดวก ดูได้ง่าย หรือดูแบบละเอียดได้ที่ช่องทางด้านล่างที่เราแนะนำ

ที่มา: