Latestงานอีเว้นท์

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567

สำหรับ วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567 สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ มีวันหยุดราชการ 3 วัน และวันหยุดชดเชยอีก 2 วัน ยังถือว่าพอได้หยุดพักผ่อนได้อยู่

แต่มีวันแปลก ๆ ที่ถูกจัดขึ้นมาในสากล ประจำเดือนนี้หลายวัน อย่างเช่น วันไก่ทอดสากล, วันจูบสากล, วันพูดความจริง, วันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นต้น

วันหยุดปี 2567

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567

เดือนกรกฏาคม มีวันสำคัญ วันหยุดราชการ 3 วัน ได้แก่ วันอาสาฬบูชา, วันเข้าพรรษา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 • วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเสาร์ 20 กรกฎาคม 2567  เราจึงได้หยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2567 รวมแล้วได้หยุดยาว 3 วันเลยทีเดียว
  • ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี
  • วันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี (พาราณสี เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี ในสมัยพุทธกาล)
  • แสดงพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  • หลักธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ ล้วนมีอยู่ในพระสูตรนี้
  • ได้ปฐมสาวกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า

วันอาสาฬหบูชา

 • วันเข้าพรรษา ตรงกับ วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2567
  • แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง
  • พระภิกษุอยู่จำพรรษาครบ 3 เดือน ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ
   • ประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน
    • กล่าวกันว่า ผู้ที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนจะได้รับอานิสงส์เหมือนการถวายผ้าอื่นๆตามนัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ ทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใส สวยงาม ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มีความสะอาดผ่องใสทั้งกายและใจ
   • ประเพณีแห่เทียนพรรษา
    • ประเพณีที่จะนำเทียนไปถวายพระภิกษุในช่วงเข้าพรรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ดุจดังแสงสว่างของดวงเทียน นั่นเอง

รัชกาลที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตรงกับ วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2567 ดังนั้น วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 จึงถือเป็นวันหยุดชดเชยนั่นเอง
  • 28 กรกฎาคม ของทุกปี
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา
   • กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
    • ลงนามถวายพระพร ทั้งในสถานที่และออนไลน์
    • ทำบุญตักบาตร
    • ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
    • ร่วมบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นต้น
    • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ถือเป็นอีกเดือน ที่มีวันหยุดยาว 3 วัน เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ ให้ใครหลาย ๆ ได้หยุดพักจากงาน ไปผ่อนคลายความเครียด

ถึงแต่ละที่ทำงาน จะมีวันหยุดให้บุคลากรได้พักอยู่แล้ว แต่เอาจริง ๆ บางทีวันหยุด 1 – 2 วัน อาจจะไม่ช่วยลดความเครียดจากงาน

ให้หายไปได้หมด บางเดือนเจองานหนัก เจ้านายบ่น เพื่อนร่วมงานลาออก หรือย้ายงาน ต้องรับภาระงานอยู่คนเดียว ใช้วันหยุดในคราวนี้พักผ่อนให้เต็มที่นะทุกคน