งานอีเว้นท์

วันแม่แห่งชาติ ประวัติ “วันแม่” กิจกรรมวันแม่โรงเรียนยอแซฟวิทยา

วันแม่แห่งชาติ ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ (วันเกิด) ของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทางโรงเรียนยอแซฟวิทยาได้จัดกิจกรรมวันแม่ในวันที่ 11 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนได้เข้าร่วมเสมอมา

อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกับที่ว่าการอำเภอท่าใหม่ ส่งตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันแม่แห่งชาติ

ประวัติ วันแม่แห่งชาติ

วันแม่ในประเทศไทย มีต้นกำเนิดมาจาก กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งแรกในประเทศไทย ได้จัดงานขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนวัน ได้กำหนดวันแม่ขึ้นมาใหม่ โดยนำเอาวันเสด็จพระราชสมภพ

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี  มาเป็น วันแม่แห่งชาติ นั่นเอง

และรัฐบาลไทยได้กำหนดให้ ดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์วันแม่อีกด้วย เพราะดอกมะลิมีสีขาว มีกลิ่นหอมที่ยาวนานและหอมไกลอีกด้วย ดอกมะลินั้น

เป็นดอกไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปี  เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูก เป็นความรักที่มีให้อย่างสม่ำเสมอ ไม่เสื่อมคลาย ดอกไม้นี้

เป็นดอกไม้แห่งความปรารถนาดี เป็นที่รัก และเป็นที่คิดถึงของคนทั่วไป อีกทั้งดอกมะลินั้นยังสื่อในเรื่องของความกตัญญูอีกด้วย

พระราชินี

ประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน่วยราชการในพระองค์

จึงขอเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระองค์ท่าน ดังต่อไปนี้ ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร

ซึ่งพระนาม สิริกิติ์ นั้น ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๙) ซึ่งมีความหมายว่า ผู้เป็นศรีแห่งกิติยากร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระราชสมภพ ที่บ้านพลเอก เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ บ้านเลขที่ 1808 ถนนพระรามหก ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร

และเริ่มเข้าเรียนในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี แถวปากคลองตลาด เมื่อเข้าสู่ระดับประถมศึกษา ได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

จนจบชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งต่อมาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้ศึกษาต่อที่เมืองโลซานน์ ในโรงเรียน Riante Rive ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียง

ในการสอนวิชาแก่กุลสตรี อย่างเช่น วิชาศิลปะ วิชาดนตรี วิชาประวัติศาสตร์ วิชาประวัติวรรณคดี และ การสอนเรื่องภาษา ต่อมา

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 ทรงประกอบพิธีหมั้นเป็นการภายใน และมีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2493

ตัวอย่าง 3 โครงการในพระราชดำริ

1.โครงการพระราชดำริปางตอง 2

เป็นโครงการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณปางอุ๋งนั่นเป็น ในอดีตนั้นปางอุ๋งเป็นพื้นป่าที่เสื่อมโทรม ชาวเขาแถวนั้นใช้พื้นที่ในการปลูกฝิ่น

และส่งยาเสพติด แถมด้วยการลักลอบตัดไม้ ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชดำริ

ให้พัฒนาพื้นที่ ให้ร่วมกันปลูกป่า อีกทั้งยังสร้างอ่างเก็บน้ำ และได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านรวมไทยขึ้นอีกด้วย ทำให้พื้นที่บริเวณนั้น เกิดความมั่นคง

ทางชายแดนมากขึ้น โดยปัจจุบันนี้ เราจะรู้จักกันในนาม สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย นั่นเอง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวไทยและต่างชาติ

โครงการพระราชดำริปางตอง 2

2. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

เส้นทางรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเล

เนื่องจากนับวันเต่าทะเลจะยิ่งลดจำนวนลงเป็นอย่างมาก จนถึงขนาดจะใกล้สูญพันธุ์เลยทีเดียว จึงเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้น เพื่อเพาะพันธุ์เต่าเทะเลให้กลับคืน

สู่ธรรมชาติ ภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมความน่ารักของเต่าทะเลได้แบบใกล้ชิดเลยทีเดียว

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

3. ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ป่าชายเลน ที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปากน้ำปราณเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากชาวบ้าน

ได้ทำนากุ้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้น

จึงให้กรมป่าไม้เลิกต่อสัญญาใบอนุญาตการเข้าใช้พื้นที่ และให้สร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้น อีกทั้งยังมีการปลูกป่าชายเลน พลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์คืนกลับมา

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนยอแซฟวิทยา

12 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถือได้ว่า

เป็น วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนยอแซฟวิทยา ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดงานวันแม่ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น

โดยมีท่านผู้อำนวยการซิสเตอร์ณัฐวรรณ  อติชาติธานินทร์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก

กิจกรรมโรงเรียนยอดแซฟ รับทุนโรงเรียน โรงเรียนยอแซฟวิทยาท่าใหม่

เกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิด จึงจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ตัวแทนครูระดับประถม – มัธยม ขึ้นถวายพานพุ่ม ประธานในพิธีถวาย

พระพรชัยมงคล เปิดกรวย ถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายพระพร, การแข่งขันระบายสีวันแม่แห่งชาติ ระดับ ป.1 – 2, การแข่งขันการทำ

การ์ดอวยพรแบบ pop-up ระดับ ป.3 – 4, การแข่งขันการเขียนเรียงความ ในหัวข้อ รักของแม่ ระดับ ป.5 – 6, การแข่งขันการแต่งบทประพันธ์กลอน๘

กิจกรรมวันแม่โรงเรียนยอแซฟ วันแม่ 12 สิงหา ตีขิม รำ

ในหัวข้อ รักของแม่ ระดับ ม.1 – 3, การแข่งขันจัดบอร์ด ในหัวข้อ รักของแม่ ระดับ ม.1 – 3, ทุนการศึกษาความสามารถพิเศษ, การมอบทุนการศึกษา

จากศาลเจ้าโจวซื่อกงลักเซี่ย, การแสดงรำถวายพระพรของนักเรียนระดับประถมศึกษาในชุด “ฟ้อนชมเดือน” บรรเลงดนตรีไทยโดยนักเรียน

โรงเรียนยอแซฟวิทยา และการแสดงดนตรีสากลจากครูและนักเรียนระดับมัธยม อีกทั้งในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ยังได้ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอท่าใหม่

ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ วันแม่ กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม

กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ณ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” โดยกิจกรรมในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ได้จัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง

ได้แก่ เวลา 7.00 น. ได้มีการทำพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล รวมไปถึงพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และช่วงเวลา 18.00 น.

ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง กิจกรรมวันแม่โรงเรียนยอแซฟวิทยา วันแม่แห่งชาติ

ได้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทางโรงเรียนยอแซฟวิทยาได้ส่งคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคเย็น ซึ่งในส่วนของงานภาคเย็น

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟวิทยา ซิสเตอร์ณัฐวรรณ  อติชาติธานินทร์ ได้เป็นตัวแทนขึ้นถวายพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน อีกด้วย