Latestงานอีเว้นท์

วันไปรษณีย์โลก

วันไปรษณีย์โลก (World Post Day) ตรงกับวันที่ 9 ตุลาคมของทุกปี ประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นจะทำการแลกเปลี่ยนไปรษณีย์กับอีกหนึ่งประเทศนั้น

ต้องทำสนธิสัญญากับประเทศคู่สัญญา แสตมป์เป็นสิ่งจำเป็นในการส่งจดหมาย ไม่ว่าจะภายในประเทศ หรือต่างประเทศก็ตาม

จึงมีการประชุดนานาชาติในเรื่องนี้ ที่กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ให้มีการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศ โดยใช้ชื่อว่า

สหภาพไปรษณีย์ทั่วไป หลังจากความสำเร็จในการประชุมที่กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้การประชุมในครั้งต่อไป ที่กรุงปารีส

มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และได้เปลี่ยนจากชื่อ สหภาพไปรษณีย์ทั่วไป เป็น สหภาพไปรษณีย์สากล Universal Postal Union ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

วันไปรษณีย์โลก (World Post Day)

ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ร่วมกันเฉลิมฉลองในการกำหนดให้วันที่ 9 ตุลาคม 1969 เป็น วันไปรษณีย์โลก World Post Day

โดยมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเขียนจดหมาย เพื่อให้ทุก ๆ คนทั่วโลกใบนี้ ได้มีการสื่อสารกันอย่างทั่วถึง ในประเทศไทยนั้น

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รวมในการเฉลิมฉลอง โดยให้ประชาชนทั่วไป สามารถส่งจดหมาย โดยไม่ให้น้ำหนักเกิน 20 กรัม ต่อ 1 ชิ้น

หรือเป็นพวกโปสเตอร์ ไปรษณียบัตร ได้ฟรีเลย คนละ 1 แผ่น โดยในวันนี้เราไม่ต้องติดตราไปรษณียากร ส่งได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

วันไปรษณีย์โลก (World Post Day)

ตราไปรษณียากรดวงแรกของโลก

การกำเนิดแสตมป์ดวงแรกของโลก เกิดขึ้นมาได้อย่างไร วันนี้แอดมินจะมาเล่าให้ฟัง เมื่อก่อนนี้การส่งจดหมายไป – มา ถึงกัน ยังไม่มีระบบที่ดีเหมือนในปัจจุบัน

ก่อนหน้านี้อังกฤษได้เอาระบบไปรษณีย์แบบฝรั่งเศษมาใช้ แต่ผลประกอบการไม่ดีขาดทุน เพราะคนส่งไม่ต้องเสียเงินค่าส่ง

แต่ผู้รับจะเป็นคนจ่ายเงินให้กับบุรุษไปรษณีย์ แต่ผู้รับจดหมายไม่ยอมจ่ายเงินค่ารับจดหมายเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้ขาดทุนนั่นเอง

ต่อมานายฮิลล์ ( Rowland Hill ) ชาวอังกฤษ เป็นผู้เสนอวิธีให้พิมพ์ตราไปรษณียากร หรือที่เราเรียกกันว่าแสตมป์นั่นเอง ( Postage Stamp )

โดยคิดจากน้ำหนักของจดหมายเป็นเกณฑ์ ถ้าเป็นจดหมายปกติ 1 ฉบับ คิดราคา 1 เพนนี คนที่จะใช้บริการส่งจดหมายนั้น

ต้องซื้อแสตมป์ไว้เพื่อปิดผนึกบนห่อซองจดหมาย ที่มุมบนขวามือ เพื่อแสดงให้เห็นว่า จดหมายฉบับนี้ได้ผ่านการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว นั่นเอง

ข้อเสนอในการใช้แสตมป์ของฮิลล์ในครั้งนี้ ได้รับการยอมรับ รัฐบาลอังกฤษอนุมัติและได้เป็นประเทศแรกที่ได้ปฏิรูปการไปรษณีย์แบบใหม่

หน้าที่การจ่ายค่าแสตมป์นั้นจึงต้องเป็นทางฝ่ายผู้ส่ง ถือว่าเป็นการชำระค่าจดหมายล่วงหน้า และแสตมป์ดวงแรกก็ได้อุบัติขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 1840

ปัจจุบัน Penny Black ตราไปรษณียากรดวงแรกของโลก คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 8.25 ล้านดอลลาร์ ถูกประมูลที่สำนักประมูลโซเธอบีส์

Penny Black ชุดแรกเหลือรอดอยู่บนโลกเพียงแค่สามดวงเท่านั้น โดยอีกสองดวงถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรของอังกฤษ