งานอีเว้นท์

ออกพรรษา ปี 2564 และประเพณีการ ตักบาตรเทโวโรหณะ ของแต่ละภาค

วัน ออกพรรษา ของปี 2564 นี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์ทำ

พิธี ออกพรรษา แล้วนั้นสามารถเดินทางและค้างแรมในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ตามปกติ โดยไม่ผิดพระพุทธบัญญัติแต่อย่างใดแล้ว

เราจะเรียกว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา ย่อมเรียกได้ หลังจากจำพรรษาอยู่ 3 เดือน พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์

ทำการปวารณา คือ การกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน ในข้อบกพร่องที่ได้เห็น ด้วยจิตเมตตา เพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตนเองต่อไป

ประเพณีวันออกพรรษา ออกพรรษา end of buddhist lent

ประวัติวันออกพรรษา

ในพุทธประวัตินั้น มีเหตุการณ์ที่เล่ากันว่า พระพุทธเจ้าได้ไปที่ชั้นดาวดึงส์ เพื่อไปโปรดเทวดาบนชั้นนั้น และเมื่อท่านทรงเสด็จกลับมาที่โลกมนุษย์ ที่เมืองสังกัสสะ

ใกล้  ๆ เมืองพาราณสี ชาวบ้านทราบข่าว จึงพากันออกมาทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ ณ ที่นั่นเลย กล่าวว่า ในวันนี้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก

ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน หรือ วันพระเจ้าเปิดโลก นั่นเอง การตักบาตรได้ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาจนกลายเป็นประเพณี การตักบาตรเทโวโรหณะ

ประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณะ ตักบาตรเทโวโรหณะ end of buddhist lent

กิจกรรมวันออกพรรษา

ในวันนี้แต่ละภูมิภาค จะมีงาน มีเทศกาล มีกิจกรรมที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นเสน่ของแต่ละภาค ทั้งงานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ซึ่งในแต่ละปีหลังจาก ออกพรรษา แล้ว

แม่หมีจะได้รับซองไม่ว่าจะเป็นทอดกฐินและทอดผ้าป่า เป็นสิบ ๆ ซองเลย เราจะถือโอกาสตรงนี้ร่วมทำบุญ ตามกำลังของเรา ได้ทำบุญหลายวัดเลยทีเดียวนะ

แล้วยังมี กิจกรรมตักบาตรเทโว โดยครั้งนี้เราจะพาไปดูงานบุญ การตักบาตรเทโว ของแต่ละภาคที่สืบสานกันมาแต่สมัยก่อน ซึ่งเคยจัดงานต่อเนื่องมาถึงปี 2563

ในส่วนของปี 2564 ไม่รู้จะมีการจัดงานใหญ่ ๆ แบบปีก่อน ๆ รึป่าว เพราะจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 นั่นเอง ย้อนเวลากลับไปตามไปดูพร้อม ๆ กันเลย

ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ กำแพงเพชร

ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า

ทอดกฐิน

งานทอดกฐินของปี 2564 จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน ซึ่งจะนิยมทำหลังจาก ออกพรรษา 1 เดือน เดิมทีชาวบ้าน

จะนำผ้าใหม่มาเย็บเป็นจีวร เพื่อนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาครบ 3 เดือน การทอดกฐินนั้น เป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ

และชาวไทยนิยมทำกันมาก ด้วยความเชื่อที่ว่าได้อานิสงส์แรง โดยต้องทำการจองกฐินกันก่อน ด้วยเหตุผลที่ว่า 1 วัดจะสามารถรับได้เพียงแค่กฐินเดียวเท่านั้น

ทอดผ้าป่า

เป็นงานบุญที่คล้าย ๆ กับพิธีทอดกฐินนั่นเอง เพียงแต่ไม่มีระยะเวลา สามารถจะทอดเมื่อไหร่และวัดใดก็ได้ แต่ละวัดสามารถรับการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้ โดยไม่เจาะจง

ภิกษะที่จะรับผ้ากฐินแต่อย่างใด เดิมทีพระภิกษุสงฆ์นำผ้าที่ชาวบ้านทิ้งไว้มาทำความสะอาดและทำผ้านุ่ง แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติให้พระภิกษุรับจีวรจากชาวบ้านได้

ชาวบ้านที่อยากถวาย จะนำผ้ามาวางไว้ตามทาง เพื่อให้พระภิกษุมาพบ และนำผ้านั้นไปใช้ แต่สมัยปัจจุบัน เราจะเห็นว่าการทอดผ้าป่าแตกต่างออกไป โดยจะนำกิ่งไม้

มาปักไว้ในกระป๋องสีเหลือง ๆ หรือในกระถาง แล้วนำผ้ามาถูกมาแขวนไว้ ที่เห็นบ่อย ๆ จะเป็นรูปชะนีนั่นเอง รวมไปถึงมีสิ่งของต่าง ๆ ที่จะนำไปถวายพระ อย่างเช่น

สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำปลา เกลือ กาแฟ และอื่น ๆ อีกทั้งเราจะนำปัจจัยมาเสียบไม้ปักไว้ในกองผ้าป่าด้วย

ถวายของพระสงฆ์ วันออกพรรษา ประเพณีวันออกพรรษา

ประเพณีตักบาตรเทโว

ออกพรรษา ภาคเหนือ

ประเพณีตักบาตรเทโวของจังหวัดสุโขทัย เป็นงานมีชื่อเสียงมาก ณ วัดราชธานีและวัดน้ำขุม มีการจัดงานมาไม่ต่ำกว่า 40 ปีแล้ว การทำบุญตักบาตรเทโวนั้น ทางนี้

จะใช้เป็นข้าวต้มมัด หรือ ข้าวต้มลูกโยน นั่นเอง จำลองมาจาก เมื่อพระพุทธเจ้าลงมาถึงโลกมนุษย์ คนไปต้อนรับท่านมากมาย คนท้าย ๆ จึงไม่สามารถเข้าใกล้

พระพุทธองค์ได้ จึงต้องทำอาหารที่สามารถโยนลงบาตรได้นั่นเอง และอีก 1 ที่ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน เป็นงานของชาวไทยใหญ่ ที่เรียกว่าประเพณีออกหว่า

ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 600 ปี โดยจะมีซุ้มราชวัตร ที่ตกแต่งด้วยต้นอ้อน ต้นกล้วย โคมไฟประทีป รวมไปถึงขบวนแห่เทียนเหง แห่เทียนพันเล่มเพื่อเป็นพุทธบูชา

ข้าวต้มลูกโยน ประเพณีตักบาตรเทโว

ออกพรรษา ภาคกลาง

ประเพณีตักบาตรเทโวของจังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดบางพลีใหญ่ จะจัดงานประเพณีรับบัว ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นประเพณีโบราณ

เก่าแก่ ที่ชาวบ้านอำเภอบางพลีได้จัดกันมา โดยจะมีการอัญเชิญองค์หลวงพ่อโต (จำลอง) ลงเรือที่ถูกจัดและตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้นานาพรรณ

และไหลล่องไปตามคลองบางพลี ให้พุทธศาสนิกชน ชาวบ้านได้ทำการสักการะ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่า เมื่อเราอธิษฐานของพร แล้วโยนดอกบัวลงเรือ

ที่มีหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ จะทำให้คำอธิษฐานของคนคนนั้น นั้นประสบความสำเร็จ หรือจะที่จังหวัดสระบุรี กับงาน มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน เป็นงาน

ประเพณีที่สืบทอดมาแต่อดีต โดยเมื่อปี 2563 ได้จัดงานใหญ่ ณ วัดพระพุทธฉาย ผู้ที่ไปร่วมงานต่างใส่ชุดไทย หรือชุดทำบุญ นำอาหารแห้งไปตักบาตรพระสงฆ์

เป็นการสืบสานเอกลักษณ์วัฒนาธรรมของไทย

ประเพณีรับบัว วันออกพรรษา ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11

ออกพรรษา ภาคใต้

ในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ประชาชนร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะกันอย่างเนื่องแน่ง โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการจัดงานลากพระทางน้ำ ซึ่งถือว่าเป็น

หนึ่งเดียวในโลกอีกด้วย ภาษาท้องถิ่นจะเรียกว่า “พระลาก” โดยที่วัดสวนหลวงนั้น จะอัญเชิญพระลากสมเด็จเจ้าลาวทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี

และมีความศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติยาวนายออกมาทำความสะอาด อีกทั้งประชาชน จะนำอาหารปรุงสำเร็จและขนมต้ม ขนมลูกเห็ด ไปตักบาตรเทโว ภาษาถิ่นจะเรียกว่า

ตักบาตรหน้าล้อ ให้ประชาชนร่วมกันตักบาตรตามประเพณี เมื่อเสร็จพิธีตักบาตรหน้าล้อ จะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนเรือพนมพระ แล้วจะมีพุธศาลนิกชนมาช่วยกัน

ลากเรือกพนมพระออกจากวัด ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญ ปฏิบัติสืบต่อกันมานานเป็นหลายร้อยปีทีเดียว

ประเพณีลากพระทางน้ำ ออกพรรษา

ภาคอีสาน

จังหวัดยโสธร จะมีงานประเพณี จุดไฟตูมกา ของชาวบ้านทุ่งแต้ โดยจะนำผลตูมกา ผลไม้ป่าวมีทรงกลมเหมือนกับผลส้มโอ  มีเส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ 5 – 8 เซนติเมตร เปลือกผลมีความหนาและสาก เมื่อสุกแล้วจะเป็นสีส้มหรือแดง ชาวบ้านจะหาผลตูมกามาทำการนำเนื้อและเมล็ดออก ใช้วิธีการ

ฉลุลวดลายและตกแต่งอย่างสวยงาม ชาวบ้านจะนำเทียนมาใส่ไว้ในลูกตูมกา แล้วนำไปถวายเป็นพุทธบูชาและมีขบวนแห่ไฟตูมกาอีกด้วย ในขณะที่

จังหวัดเลย อำเภอเชียงคาน จะมีงานลอยผาสาด หรือ ผาสาดลอยเคราะห์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณ เพื่อปล่อยทุกข์ ลอยโศก ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

หลายชั่วอายุคน ที่จัดขึ้นในช่วง ออกพรรษา ของทุกปี ผาสาดลอยเคราะห์ ของชาวเชียงคานในสมัยโบราณมีความเชื่อว่า หากใครมีอาการเจ็บป่วย

ไปเห็นในสิ่งที่ไม่ดี ไม่เป็นมงคลต่อชีวิต หรือมีอุบัติเหตุ มีเคราะห์ร้าย จะต้องทำการลอยผาสาด เพื่อลอยสิ่งไม่ดีทิ้งไป จำทำให้ชีวิตดีขึ้น และมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับตัวเอง

ผาสาดนั้น ทำมาจากกาบกล้วย ตกแต่งด้วยกรอยจากใบตอง ใช้ดอกไม้ที่ทำจากขี้ผึ้งมาตกแต่งที่กระทง โดยผาสาดจะมี 2 ขนาด คือขนาดเล็ก ไว้สำหรับลอยเคราะห์ทั่ว ๆ ไป

แต่ถ้าขนาดใหญ่ จะเรียกว่า ผาสาดสะเดาะเคราะห์ ต้องใส่เส้นผม เล็บของตัวเองลงไป ใช้กับคนที่มีเคราะห์ใหญ่ แบบเฉียดตายมา หรือมีคนทักว่าชะตาขาด แล้วต้องมีพราหมณ์

เป็นผู้ทำพิธีให้ด้วย เรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะ คนที่เค้าทำ เพราะทำแล้วเค้ารู้สึกสบายใจ ถ้าเรามีโอกาสได้ไป เราคงไปร่วมงานลอยผาสาดด้วยแน่นอน

ผาสาดลอยเคราะห์ ประเพณีออกพรรษาเขียงคาน

นี่คือประเพณี นี่คือสิ่งต่าง ๆ ที่ชาวบ้านของแต่ละภาค แต่ละจังหวัดได้ยึดถือ ปฏิบัติทำต่อเนื่องมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นสิ่งที่ดีงาม ควรค่าแก่การรักษาให้คงอยู่สืบต่อไปนานเท่านาน

ช่วงนี้หลาย ๆ พื้นที่ถูกจัดให้เป็นเขตควบคุมสีแดงเข้ม ไม่เว้นแม้กระทั่งจังหวัดจันทบุรีที่เราอยู่ จะไปไหนมาไหน รักษาสุขภาพ ระวัดระวังตัวเองด้วย ฝาก เพจท่องเที่ยว ด้วยนะ