Latestงานอีเว้นท์

แห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนยอแซฟวิทยา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 จะเป็นวันเข้าพรรษาแล้ว ทางโรงเรียนยอแซฟวิทยาจึงได้จัดขบวน แห่เทียนจำนำพรรษา

เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกปีที่ 3 ของโรงเรียนร่วมเดินขบวนแห่อย่างสวยงาม ซึ่งถือว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีไทย มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เริ่มวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา

ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา

แห่เทียนจำนำพรรษา ประเพณีหล่อเทียนพรรษา

ประเพณีหล่อเทียนพรรษา นั้นเกิดขึ้นมาเนื่องจาก เมื่อสมัยอดีตนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนในสมัยเรา ๆ ดังนั้นพระภิกษุสงฆ์ เวลาจำพรรษารวมกัน

เป็นจำนวนมากภายในวัด ต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรในตอนเช้าและตอนพลบค่ำ รวมไปถึงการศึกษาพระปริยติธรรม สิ่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตินั้น

จำเป็นต้องใช้แสงสว่าง ไหนจะต้องจุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย ถวายเป็นพุทธบูชา ดังนั้นชาวบ้าน พุทธศาสนิกชน

ทำบุญวันเข้าพรรษา ตักบาตรเทโว

จึงนำเทียนมาถวายให้กับพระสงฆ์ได้ใช้งาน จึงเชื่อกันว่า ใครที่ถวายเทียนพรรษาจะช่วยให้ห่างไกลจากโรคภัย ไม่เจ็บป่วย

ทำให้ร่างกาย จิตใจสะอาดผ่องใส มีดวงตาแจ่มใสอีกด้วย ก่อนจะนำเทียนไปถวายที่วัด จะมีการหล่อเทียนเสียก่อน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จะจัดขบวน แห่เทียนจำนำพรรษา บางแห่งมีการจัดงานใหญ่โต มีพุทธศาสนิกชนอีกด้วย รวมไปถึงบางจังหวัดเป็นขบวนแห่งเทียนทางน้ำ

แห่เทียนจำนำพรรษา ประเพณีหล่อเทียนพรรษา

สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา

เด็ก ๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งวันเข้าพรรษานั้น จะต่อเนื่อง

กับวันอาสาฬหบูชา เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยโน่นเลย

รวมไปถึงได้เรียนรู้เรื่องเครื่องอัฏฐบริขารของภิกษุระหว่างการจำพรรษา ว่าพระสงฆ์มีเครื่องใช้สอยใดบ้าง ที่จำเป็นในช่วงเข้าพรรษา

ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา แห่เทียน วันเข้าพรรษา

ที่เป็นสิ่งของจำเป็นประจำตัว ซึ่งอัฏฐบริขารในการนำไปถวายพระสงฆ์ได้แก่ จีวร สบง สังฆาฏิ ผ้ารัดประคด บาตร เข็ม ด้าย มีดโกน

สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าอาบน้ำฝน เป็นต้น และยังได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติในวันเข้าพรรษา ซึ่งเด็กนักเรียนจะได้ทำความเข้าใจกับคำว่า

พุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ทำบุญ รักษาศึล โดยเด็ก ๆ จะมีเครื่องสักการะเช่น ธูป เทียน ดอกไม้ นำไปถวายพระภิกษุ ได้ร่วมการทำบุญตักบาตร

ซึ่งบางคนงดเว้นอบายมุข ไม่ว่าจะเป็น การงดสุรา เครื่องดื่มมึนเมา งดการฆ่าสัตว์ บางคนกินเจ ละเว้นการทานเนื้อสัตว์อีกด้วย

ขบวนปล่อยนกปล่อยปลา แห่เทียนเข้าพรรษา แห่เทียนจำนำพรรษา

อัฏฐบริขารที่เป็นประโยชน์สำหรับพระภิกษุสงฆ์

ปัจจัย สิ่งของที่เป็นประโยชน์กับภิกษุสงฆ์ ในช่วงวันเข้าพรรษานั้น มีหลายอย่างมากมาย เราจะมายกตัวอย่างสิ่งของสำคัญและจำเป็น ได้แก่

  1. ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ แชมพู เป็นสิ่งของจำเป็นต้องใช้ ควรซื้อของที่มีคุณภาพดี และยังไม่หมดอายุ
  2. ผ้าอาบน้ำฝน สบง จีวร ควรเป็นของที่มีคุณภาพ เพราะพระภิกษุท่านนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่าน เพราะบางร้านผ้ามีคุณภาพต่ำ บางและขาดง่าย
  3. หลอดไฟ ไฟฉาย เทียนพรรษา เป็นสิ่งของที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงวันเข้าพรรษา
  4. ยา มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์สำหรับการทำแผลเป็นต้น
  5. อาหารแห้ง หรืออาหารกึ่งสำเร็จรูป หรือ เครื่องปรุงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พริก น้ำปลา น้ำตาล กาแฟ เป็นต้น อย่าลืมว่าช่วงเข้าพรรษา คือฤดูฝน ดังนั้นในวันที่มีพายุ หรือฝนตกอย่างหนัก พระสงฆ์ไม่สามารถออกบิณฑบาตรได้ ท่านอาจจะต้องให้ลูกศิษย์นำมาปรุงให้ฉันท์ได้

อัฏฐบริขารที่เป็นประโยชน์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ แห่เทียนเข้าพรรษา

โดยเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านขบวน แห่เทียนจำนำพรรษา ของทางโรงเรียน ที่ได้จัดขึ้น แต่ละขบวนมีความหมายแตกต่างกัน

มีความสวยงาม ตระการตาเป็นอย่างมาก อีกทั้งเด็ก ๆ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอด การอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนา

เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดังเดิมให้สืบต่อไป อีกทั้งเด็ก ๆ ยังได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาอีกด้วย

นางรำขบวนแห่ ขบวนแห่เทียนพรรษา แห่เทียนจำนำพรรษา

อานิสงส์การ แห่เทียจำนำพรรษา

อานิสงส์ของการถวายเทียนจำนำพรรษา หรือหลอดไฟนั้นว่า เป็นการถวายกระแสไฟในพระพุทธศาสนา โดยภิกษุต้องจำพรรษาในอาวาส 3 เดือน

เมื่อพระภิกษุสงฆ์จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ จะส่งผลต่อผู้ถวาย อันได้แก่ ทำให้เกิดปัญญา ไม่ว่าจะในชาติหน้า หรือชาติหน้า

ทำให้ผู้ถวายมีความรุ่งเรือง ทั้ง ลาภ ยศ สรรเสริญ หากพบเจออุปสรรคปัญหาใด ๆ จะคลี่คลายเรื่องราวต่าง ๆ ได้ ปัญหาเลวร้ายต่าง ๆ

ในชีวิต จะกลายเป็นดีขึ้น มีมิตรบริวารที่ดี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อีกทั้งย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะ

โรงเรียนยอแซฟวิทยา ขบวนแห่โรงเรียนยอแซฟวิทยา แห่เทียนจำนำพรรษา

ดังนั้นวันเข้าพรรษา จึงถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล เป็นกุศโลบาย

ให้ศาสนิกชนได้ระลึกถึงหลักธรรมที่ทรงแสดง หรือที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนั้น ๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำเอาหลักธรรม

คำสอนต่าง ๆ นั้น นำไปปฏิบัติสืบไป เข้าดูรูปภาพขบวน แห่เทียนจำนำพรรษา ของโรงเรียนยอแซฟวิทยาได้ที่ เพจอนุบาลยอแซฟวิทยา ท่าใหม่

แวะเข้าไปชมคลิปได้ใน TikTok ที่ https://www.tiktok.com/@chill.gang.com ขออนุโมทนาบุญในวันเข้าพรรษานี้กับทุกคนด้วยนะ