Latestสุขภาพ

Project Approach มะเขือเทศ 2567

Project Approach มะเขือเทศ 2567 Kindergarten 1/1 MEP Let’s Learn Tomato Gether “มะเขือเทศ” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1

ครูผู้สอน นางสาวสุพรทิพย์ สิทธิบุศย์ และ Mrs.Kimberly A.Pagobo โรงเรียนยอแซฟวิทยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หลาย ๆ คนอาจจะรู้จักมะเขือเทศกันเป็นอย่างดี

เนื่องจากเราเห็นในเมนูอาหารอย่างส้มตำ อีกทั้งยังราคาถูก หาซื้อง่าย และอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมาย

จริง ๆ แล้ว มะเขือเทศเป็นพื้นล้มลุก เกิดจากบรรพบุรุษเดียวกัน อย่าง currant tomato แต่มีมากกว่า 20,000 สายพันธุ์

มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้ ฝั่งตะวันตก แถวชิลี เปรู โบลิเวีย และเอกวาดอร์ คุณรู้หรือไม่ว่า มะเขือเทศเป็นผลไม้

ซึ่งตรงตามหลักพฤกษาศาสตร์ เพราะมะเขือเทศนั้นมีรังไข่ เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอก คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นผัก เพราะเห็นอยู่จานสลัดนั่นเอง

โปรเจคเรื่องมะเขือเทศ

Project Approach มะเขือเทศ 2567

โดยพื้นฐานแล้วเด็ก ๆ จะเลือกเรื่องของ Project Approach จากสิ่งที่เด็ก ๆ สนใจ โดยในครั้งนี้ เด็ก ๆ ชั้นอนุบาล 1/1 เลือกที่จะเรียนรู้เรื่อง “มะเขือเทศ”

 • สิ่งที่เด็กรู้
  • ชื่อเรียกคือ มะเขือเทศ
  • มะเขือเทศมีสีแดง
  • มะเขือเทศสามารถรับประทานได้
 • สิ่งที่เด็กต้องการรู้
  • การเรียนรู้ในเรื่องของรสชาติ
  • การเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
  • อาหารที่ทำจากมะเขือเทศ
 • สิ่งที่เด็กควรรู้
  • สายพันธุ์และชนิดของมะเขือเทศ
  • กระบวนการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ
  • ประโยชน์ของมะเขือเทศ
  • ส่วนประกอบของลักษณะต้นมะเขือเทศ

โครงงานมะเขือเทศ

เริ่มต้นการเรียนรู้ Project Approach

 • ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ
  • เนื่องจากเด็กนักเรียนมีการเรียนรู้ในรูปแบบของ Project Approach นักเรียนเลือกหัวข้อความสนใจการเรียนรู้นอกสถานที่้ดวนตนเอง ศึกษาหาข้อมูล ความรู้ จากการฟังนิทาน เรื่องมะเขือเทศยักษ์ นักเรียนเลือกหัวข้อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปหัวข้อ เรื่องมะเขือเทศ Let’s Learn Tomato Gether
 • ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ
  • ครูกำหนดสาระการเรียนรู้ จากสิ่งที่นักเรียนสนใจอยากเรียนรู้ จากสิ่งที่นักเรียนสนใจ อยากเรียนรู้ และสิ่งที่นักเรียนควรรู้  เริ่มจากการพานักเรียนไปทัศนศึกษา หาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากมะเขือเทศ จากบริเวณแห่งชุมชนใกล้โรงเรียน
 • ระยะที่ 3 นักเรียนมีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมะเขือเทศมากขึ้น โดยสามารถบอกชื่อของสายพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น อิตาลี่ ซึ่งเป็นมะเขือเทศที่นิยมรับประทาน และเด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของมะเขือเทศอีกด้วย อย่างเช่น สามารถช่วยดูแลผีพรรณ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง และนำมาเป็นอาหารได้อีกมากมาย

Project Approach มะเขือเทศ 2567

เด็ก ๆ สนุกกับการเรียนรู้ในรูปแบบของ Project Approach มากเลย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทำอาหารด้วยการใช้มะเขือเทศ

ได้ปลูกมะเขือเทศ อีกทั้งยังได้ทำการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ในรูปแบบของมะเขือเทศ อีกทั้งยังช่วยให้เด็กหลายคนรองชิมมะเขือเทศ

จริง ๆ แล้วมะเขือเทศเป็นผลไม้สีแดง และมี ไลโคปีน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ในการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งอีกด้วย

Project Approach โครงงานอนุบาล

รับชมคลิป: Project Approach มะเขือเทศ