สุขภาพ

Project Approach เรื่องสตรอว์เบอรี่ 2567

Project Approach เรื่องสตรอว์เบอรี่ 2567 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/4 ครูผู้สอน นางธิดา ครองราช และนางสาวจรวยพร ทองเสริม

โรงเรียนยอแซฟวิทยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยเด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องสตรอว์เบอรี่ เป็นผลไม้ข้ามชาติ คนไทยให้ความนิยมรับประทาน

รสชาติถูกปาก หวานฉ่ำ อมเปรี้ยวนิด ๆ ปัจจุบันไทยเรา มีการนำเข้ามาจากหลายประเทศ ได้แก่ เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์

Project Approach Strawberry

Project Approach เรื่องสตรอว์เบอรี่ 2567

โดยพื้นฐานแล้วเด็ก ๆ จะเลือกเรื่องของ Project Approach จากสิ่งที่เด็ก ๆ สนใจ โดยในครั้งนี้ เด็ก ๆ ชั้นอนุบาล 1/4 เลือกที่จะเรียนรู้เรื่อง สตรอว์เบอรี่

 • สิ่งที่เด็กรู้แล้ว
  • ชื่อเรียก สตรอว์เบอรี่
  • สตรอว์เบอรี่ มีสีแดง
  • สตรอว์เบอรี่ รับประทานได้
  • ขนาดของแต่ละสายพันธุ์
 • สิ่งที่เด็กต้องการรู้
  • การเรียนรู้รสชาติของสตรอว์เบอรี่
  • การเจริญเติมโตของสตรอว์เบอรี่
  • สตรอว์เบอรี่เป็นอาหารของคนและสัตว์
  • การวัดขนาดและจำนวนของสตรอว์เบอรี่
  • การระมัดระวังในการรับประทาน
 • สิ่งที่เด็กควรรู้
  • สายพันธุ์และชนิดของสตรอว์เบอรี่
  • กระบวนการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอรี่แบบปลูกด้วยเมล็ด และต้นไหล
  • ประโยชน์ของสตรอว์เบอรี่
  • ส่วนประกอบของสตรอว์เบอรี่

โครงงานอนุบาล โครงงานปฐมวัย โครงงานเรื่องสตอเบอรี่

เริ่มต้นการเรียนรู้ Project Approach

 • ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ
  • เนื่องจากนักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Project Approach นักเรียนเลือกหัวข้อความสนใจจากการดูวีดีทัศน์ภายในห้องเรียน และเกิดความสนใจจึงศึกษาหาข้อมูล จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน นักเรียนเลือกหัวข้อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปหัวข้อเรื่องสตรอว์เบอรี่
 • ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ
  • ครูกำหนดสาระการเรียนรู้ จากสิ่งที่นักเรียนสนใจ อยากเรียนรู้ และสิ่งที่นักเรียนควรรู้ เริ่มจากการพานักเรียนไปทัศนศึกษาหาข้อมูลที่ตลาดสดท่าใหม่ สิ่งที่แปรรูป และผลิตภัณฑ์จากสตรอว์เบอรี่ และสร้างสรรค์ผลงานจากสตรอว์เบอรี่
 • ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป
  • นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสตรอว์เบอรี่ เรียนรู้ประโยชน์ และส่วนประกอบของสตรอว์เบอรี่ ที่แปรรูปมาเป็นอาหาร และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำไปใช้ได้อีกมากมาย

Project Approach เรื่องสตรอว์เบอรี่ 2567

ข้อมูลเพิ่มเติมจากแอดมิน

ผลไม้ชนิดนี้ ถูกพบเมื่อราวศตวรรษที่ 10 – 15 เมื่อมีการพบภาพวาดประสูติพระเยซู พระบิดาโจเซฟ ยืนถือถาดสตรอว์เบอรี่

และภาพอื่น ๆ อีกหลายภาพ มีสตรอว์เบอรี่จัดวางอยู่ในภาพนั้น ๆ ซึ่งเป็นภาพเขียนในสมัยยุโรปกลาง หลังจากนั้นช่วง ค.ศ. 1500-1600

มีการปลูกผลไม้ชนิดนี้มากมายในหลายประเทศ ผลสามารถนำมาทานได้ รสชาติดี อีกทั้งเมื่อปลูกเป็นจำนวนมาก ยังให้ความสวยงามด้วย

ประโยชน์ของสตรอว์เบอรี่

ประโยชน์ของสตรอว์เบอรี่

นอกจากรสชาติที่อร่อยมากแล้ว ยังเป็นผลไม้ที่มากด้วยวิตามิน แร่ธาตุ อีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเลย จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ป้องกันโรคเบาหวาน, ป้องกันโรคมะเร็ง, ลดระดับความดันโลหิต, ลดคอเลสเตอรอล, ลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ และยังเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายอีกด้วย

รับชมคลิป: Project Approach เรื่องสตรอว์เบอรี่