การออกกำลังกายของพระสงฆ์

ดราม่าออนไลน์

พระออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ลดอ้วน เกิดดราม่า ชาวเน็ตเสียงแตก

ท่าการออกกำลังกายป้องกันอาพาธด้ายท่าบริหาร 90 ท่า แบบอานาปานสติ เป็นการออกกำลังกาย โดยใช้เวลาประมาณ 60 นาที ตลอดระยะเวลาในการออกกำลังกาย เป็นไปด้วยความสำรวม ทำต่อเนื่องในท่านั่งขัดสมาธมีการพับ หด ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง ดัดแปลง ประยุกต์ ผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Read More