การเดินทางไปเขาคิชฌกูฏ

พาเที่ยว

นมัสการรอยพระบาท ณ เขาคิชฌกูฏ

เป็นการเดินทางที่ดีของพวกเรา ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเดินทาง ได้รู้จักสถานที่ ที่เราไม่เคยไป ได้สัมผัสถึงบรรยากาศ ป่าดงดิบตอนกลางคืน ได้นั่งรถขึ้นเขา แบบหวาดเสียวที่สุดในชีวิต ได้เข้าไป นมัสการรอยพระพุทธบาท และหลาย ๆ คนได้ขึ้นไปผูกผ้าแดงสำเร็จ

Read More