ขนมไหว้พระจันทร์

งานอีเว้นท์

วันไหว้พระจันทร์ สายมูห้ามพลาด เสริมเสน่ห์ เมตตาและรับทรัพย์

โอมจันทรา ศศิประภา นะมะฮา นะโม ไท้อิม ผู่สัก ม่อ ฮ่อ สัก ขอบารมีแห่งองค์จันทราเทพ เทพจันทราเทวี ได้โปรดดลบันดาลประทานความสงบสุขร่มเย็น ความรักที่มั่นคง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แก่ครอบครัวด้วยเทอญ ปีนี้เทศกาลไหว้พระจันทร์ หรือเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง ตรงกับวันที่ 10 กันยายน 2565 หรือขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 นั่นเอง เป็นเทศกาลสำคัญของคนจีน

Read More