งานวิ่งซีนิค

งานวิ่ง

เลื่อนจัดงานวิ่งซีนิค จันทบุรี ครั้งที่ 5

ในการแพร่ระบาดภายหลัง จึงขอเลื่อนการจัดงานวิ่งซีนิค จันทบุรี ครั้งที่ 5 ออกไป เป็นวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วทุกท่าน

Read More