งานวิ่งเทรล

งานวิ่ง

เกาะล้านเทรล 2024

เกาะล้านเทรล 2024 จัดโดย เมืองพัทยา (ศาลาว่าการเมือง) ร่วมกับ สมาคมวิ่งเมืองพัทยา เชิญชวนนักวิ่งเทรลทุกคนมาสมัครกัน รายการนี้รับจำนวนจำกัด 1,500 slots เท่านั้น

Read More