จอง คยองแท

Latestงานอีเว้นท์

วันสีชมพู (Pink Day)

สันนิษฐานว่า วันสีชมพู อาจสร้างขึ้นโดย The Color Association of the United States ฉลองความเท่าเทียม ชาย – หญิง ถึงไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์

Read More