ตกกุ้ง

พาเที่ยว

ตกกุ้งเขื่อน ตกกุ้ง กลางวัน

รู้จักกับ เขื่อนโขมง  เขื่อนเล็กๆ ของชาวท่าใหม่ ที่มีคนไป ตกกุ้ง กลางวัน จังหวัดจันทบุรี เป็นประตูระบายน้ำ ที่ช่วยระบายน้ำออกไปสู่ทะเล

Read More