ตาราง 9 ช่องเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมอง

สุขภาพ

ตาราง 9 ช่อง คืออะไร และ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกตาราง 9 ช่อง

กิจกรรมนี้เป็นการออกกำลังกายด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย ในรูปแบบ 3 มิติ จะช่วยให้สมองที่เราใช้ในการเคลื่อนไหว ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะในสมองส่วนที่ควบคุมการเดินถอยหลัง ถ้าสมองส่วนนี้ไม่ได้รับการฝึก จะทำให้เราสูญเสียความสามารถในการควบคุมทำให้เราล้มได้ง่าย เพราะเสียการทรงตัว

Read More