พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

Latestงานอีเว้นท์

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ทุก ๆ อย่างในชีวิตของเรา เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับอาชีพการงาน เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องใช้ ผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

Read More