พระราชวังแวร์ซาย

Latestงานอีเว้นท์

วันส้วมโลก

ส้วมสมัยก่อนโน้ต รูปร่างคล้าย ๆ หม้อใบใหญ่ ๆ หรือคล้าย ๆ โถ ถ้าเราไปเจอตามพิพิธภัณฑ์อย่าพึ่งคิดว่าเป็นแก้ว หรือโอ่งใส่น้ำเชียว

Read More