ฟูลมาราธอน

งานวิ่ง

Umay+ BMM 2023

นักวิ่งที่สมัคร OVERALL ต้องแสดงผลการวิ่ง ในสนามแข่งขันที่ได้รับการรับรองเส้นทางจากทาง IAAF / สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย / สมาพันธ์กรีฑาเอเซีย หรือสนามที่ได้รับการรับรอง

Read More