ยาพิษ

Latestสุขภาพ

ไซยาไนด์ หรือ โพแทสเซียมไซยาไนด์ (Potassium Cyanide)

สารเคมีชนิดนี้เป็นวัตถุที่สามารถละลายน้ำได้เป็นอย่างดี เป็นเกล็ด ๆ ผลึกสีขาว มีกลิ่นอ่อน ๆ จาง ๆ คล้ายกับกลิ่นของเมล็ดอัลมอนด์ เมื่อละลายน้ำไปแล้ว จะไม่มีสีอีกด้วยด้วยความที่มันมีพิษรุนแรงมาก

Read More