วัดพลวง

พาเที่ยว

เขาคิชฌกูฏ ตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของรอยพระบาท

สำหรับเรา คิดว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตคงต้องมีซัก 1 ครั้ง ที่จะเดินทางไปแสวงบุญที่ เขาคิชฌกูฏ เพื่อไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ในจังหวัดจันทบุรี ที่ 1 ปี เขาจะเปิดให้ขึ้นเพียง 1 หนเท่านั้น

Read More