วันครู

งานอีเว้นท์

วันครูแห่งชาติ 2567

วันครูแห่งชาติ 2567 ของประเทศไทย จะตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้เด็กได้ระลึกถึงครู ที่ได้สอนหนังสือ ได้ดูแลมาตั้งแต่เล็ก

Read More