วันต้นไม้แห่งชาติ

Latestงานอีเว้นท์

วันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 กับเทศบาลเมืองท่าใหม่

ต้นไม้หนึ่งต้น เป็นทั้งแหล่งอาหาร ยารักษาโรค เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ต้นไม้ช่วยอุ้มน้ำได้ถึง 50% เชียว นี่คือเพียงเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของประโยชน์จากต้นไม้ ถ้าพวกเราต่างช่วยกันปลูกเพียงคนละ 1 ต้น รวม ๆ กันในประเทศไทยจะได้หลายต้นเลยทีเดียว

Read More