วันนวมินทรมหาราช

Latestงานอีเว้นท์

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี 126 วัน เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก

Read More