วันแมวสากล

Latestงานอีเว้นท์

วันแมวโลก

การที่เจ้าแมวต้องพบเจอ ปัญหาหลัก ๆ คือการถูกทิ้งขว้างจากเจ้าของเดิม โดยกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์ หรือ IFAW หลาย ๆ ประเทศส่วนใหญ่จะยึดเอาวันที่ 8 สิงหาคม ของทุก ๆ เป็นวันแมวสากล หรือวันแมวโลกนั่นเอง

Read More