อิโมติคอน

Latestงานอีเว้นท์

วันอีโมจิโลก (World Emoji Day)

อีโมจิหน้าตาแบบนี้  😂 “ขำจนน้ำตาไหล” (Face With Tears of Joy) จาก 75 ประเทศทั่วโลก พบว่าถูกใช้มากที่สุด ต่อมาคือ อีโมจิรูปธงชาติของแต่ละประเทศตามมาด้วยอีโมจิรูปหัวใจ ถูกใช้มากถึง 44 ประเทศ โดยประเทศเกาหลีใต้ และคาซัคสถาน เป็นประเทศที่ใช้หัวใจสีม่วงมากที่สุดอีกด้วย

Read More