เพลงรัก

Latestงานอีเว้นท์

วันรักแรกแห่งชาติ

“ไม่ต้องรักเท่าฟ้า แต่ขอให้รักเท่าเดิม ไม่ต้องมีเพิ่มเติม แต่รักไม่น้อยลงไป” ขอให้ทุกคู่ วันแรกที่รักกัน รักแบบไหน ผ่านไปอีก 10 ปี 20 ปี อยากให้หวานฉ่ำดังเดิมนะ

Read More