เมืองระยองน่าเที่ยว

พาเที่ยว

พาเที่ยว วัดน้ำตกธรรมรส แก๊ง 2 ล้อ พาไปวัดในจังหวัดระยอง

สายบุญวันนี้ พาเที่ยว วัดน้ำตกธรรมรส หรือ สำนักสงฆ์ธรรมรสเป็นสถานที่ วิปัสสนากรรมฐาน ที่บรรยากาศร่มรื่น ใกล้ ๆ กับสวนละไม จังหวัดระยอง อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางศาสนา และปฏิบัติธรรมที่อยากแนะนำทุกๆท่านให้มา

Read More