เมืองโบราณ

พาเที่ยว

ปราสาทหินพนมรุ้ง ขี่ X- MAX ไปเที่ยวกัน

ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้ง คำว่า พนมรุ้ง มาจากภาษาเขมร วนํรุง แปลว่า ภูเขาลูกใหญ่ ซึ่งลูกใหญ่จริง ๆ แหละ ตัวปราสาทสร้างขึ้นเป็นแบบศิลปะเขมรโบราณ มีสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทพเจ้า

Read More