โครงงานดอกทานตะวัน

สุขภาพ

Project Approach เรื่อง ดอกทานตะวัน

ชื่อภาษาถิ่นของดอกทานตะวันมีมากมาย เช่น ทางภาคเหนือเรียก บัวผัด ทางภาคใต้เรียก ทานหวัน ทางภาคอีสานเรียก ดอกกินตะเวน เป็นต้น ทานตะวัน เป็นไม้ล้มลุก มีความสูง 2 – 4 เมตร ทานตะวันส่วนใหญ่ลำต้นตรง ไม่มีแขนง

Read More