โรคซึมเศร้า

Latestงานอีเว้นท์

วันป้องกันการฆ่าตัวตาย

ในช่วงระหว่างปี 2021-2023 มีผู้ฆ่าตัวตาย 700,300 คนต่อปี สถิติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และในทุก ๆ ปี จะมีคนคิดสั้นฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น 20 คน และทำให้มีอีกหลายคน ที่อยากฆ่าตัวตาย

Read More