โรงเรียนยอแซฟวิทยาท่าใหม่

Latestว่ายน้ำ

กลัวการเรียนว่ายน้ำ พ่อแม่ช่วยฝึกให้ลูกไม่กลัวได้[38]

สังเกตเด็ก ๆ ที่บ้านด้วยว่าเป็นโรคกลัวน้ำ มีอะไรฝังใจเกี่ยวกับน้ำหรือไม่ พร้อมแจ้งครูประจำชั้น เวลาไปเรียนว่ายน้ำ ครูผู้สอนจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของเด็ก ๆ เพื่อสร้างแบบเรียนให้กับเด็กคนที่กลัวน้ำ ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง ให้เด็กค่อย ๆ หายกลัวน้ำ อยากเรียน อยากทำกิจกรรมไปพร้อมกับเพื่อน ๆ

Read More
งานอีเว้นท์

สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ที่ถูกต้อง ต้อนรับสงกรานต์แบบไทย ๆ

เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศกโรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ และอย่าลืมไป รดน้ำดำหัวกับผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่เรานับถือ ท่านจะให้พรเรากลับมา เป็นการสานความสัมพันกับคนในครอบครัว ทำให้ทุก ๆ คนมีความสุข ขอให้มีความสุขในเทศกาลวันสงกรานต์ทุกคนเลย เดินทางปลอดภัย ปลอดโรค สุขภาพแข็งแรง สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 จ้า

Read More