งานอีเว้นท์

ทอดกฐิน วัดเขาชวัง 2563 อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง

พิธี ทอดกฐิน วัดเขาชวัง 2563 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ณ วัดเขาชวัง

ก่อนที่จะมา ทอดกฐิน วัดเขาชวัง 2563 ขอเกริ่นความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการทอดกฐิน คือประเพณีการทอดกฐินสามัคคีของพุทธศาสนาในไทยมีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีแบบชาวบ้าน เพื่อทำพิธีการถวายผ้า พระกฐินของพระมหากษัตริย์ (พิธีหลวง)

จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี ปัจจุบันถวายผ้ากฐิน เป็นการสนับสนุนผ้าไตรจีวร เพื่อใช้ในกิจกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ คำว่าการทอดกฐิน หรือการกราน-กฐิน ตามพระวินัยบัญญัติมีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำทอดกฐินได้

นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น ในสมัยครั้งพุทธกาล เมื่อ 25600 กว่าปีที่แล้ว การทำจีวรนั้นทำได้ยาก จึงใช้สะดึง ขึงทำให้เป็นผ้านุ่งหรือผ้าห่มขึ้นมา เรียกรวมว่า “ ผ้าจีวร ” โดยที่จะต้องนำผ้ากฐินไปวางไว้ ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป ดังนั้นวัดที่มีพระจำพรรษาไม่ถึง จึงไม่สามารถรับกฐินได้

ทอดกฐิน วัดเชาชวัง 2563

อานิสงส์ของการร่วมบุญทอดกฐิน
1. เป็นผู้มีทรัพย์สินมาก

2.เป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ

3.เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิ ทำอะไรมักสำเร็จผลอยู่เสมอ

4.ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป

5.ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ

6.เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือ ของผู้พบเห็น

รู้แบบนี้แล้ว อย่าลืมมา ทอดกฐินที่ วัดเขาชวัง กันนะ เพราะนอกจากจะได้มาร่วมบุญทอดกฐินแล้ว ใครที่อยากมาจัดโรงทาน เลี้ยงผู้ที่เข้ามาร่วมบุญกฐินกันก็ได้ เรียกว่า ได้อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้องกันเลย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Facebook วัดเขาชวัง

หรือโทร 089-946915 (พระอธิการหนูทอง)  วัดเขาชวัง  อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี