Latestว่ายน้ำ

สร้างความคุ้นเคยกับน้ำ เรื่องแรกที่เด็ก ๆ ควรรู้ในการเรียนว่ายน้ำ[36]

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเรียนการสอนว่ายน้ำของเด็ก ๆ อนุบาล 1 – อนุบาล 3 โรงเรียนยอแซฟวิทยา เริ่มแรกต้อง สร้างความคุ้นเคยกับน้ำ ให้เด็ก ๆ ก่อน

ไม่ว่าจะเป็นเด็กอนุบาล 1, อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ทุกคนต้องเริ่มด้วยทำให้คุ้นเคยกับน้ำในสระว่ายน้ำที่เราจะเรียนเสียก่อน ถึงแม้บางคนจะเคยเรียนว่ายน้ำมาก่อน

แต่เมื่อเราต้องเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ พร้อมเพื่อน การเริ่มต้นไปพร้อม ๆ กันกับทุกคน เป็นสิ่งดีที่สุด ถือว่าเป็นการละลายพฤติกรรมของเด็กทุกคนและตัวครูผู้สอนเองด้วย

สร้างความคุ้นเคยกับน้ำ เรียนว่ายน้ำ สระว่ายน้ำโรงเรียนยอแซฟวิทยา

สร้างความคุ้นเคยกับน้ำ ด้วยวิธีง่าย ๆ

ในแต่ละระดับชั้นมีวิธีการทำให้คุ้นเคยกับน้ำคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกันไปซะทีเดียว วันนี้ครูจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการให้เด็ก ๆ คุ้นเคยกับน้ำและไม่รู้สึกกลัวเวลาต้องลงน้ำ

ในสัปดาห์นี้การเรียนการสอนว่ายน้ำระดับปฐมวัยของโรงเรียนยอแซฟวิทยาไม่มีอะไรมาก ผู้ปกครองไม่ต้องกังวล เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ชอบมาก หมดเวลาแล้วยังไม่ยอมขึ้นจากสระเลย

เด็กว่ายน้ำ อนุบาลยอแซฟ ว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ

ระดับชั้นอนุบาล 1

ในระดับชั้นอนุบาล 1 นั้น วิธีการทำให้คุ้นเคยกับน้ำ เริ่มต้นตั้งแต่การอาบน้ำล้างตัว ครูจะให้เด็ก ๆ ยืนใต้ฝักบัว และเปิดน้ำเบา ๆ ให้เด็ก ๆ ทำความสะอาดร่างกาย หลังทำกายบริหาร

อบอุ่นร่างกายเสร็จ ให้เด็ก ๆ ลดความกังวลในชั่วโมงแรก เมื่อกำลังจะต้องลงน้ำ ในระดับอนุบาล 1 ต้องใช้เวลาให้เด็ก ๆ ผ่อนคลายใต้ฝักบัวนานหน่อย สังเกตจากรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ

เด็กคนไหน ครูเห็นว่าพร้อมลงน้ำแล้ว ครูประจำชั้นจะเรียกไปรับห่วงยาง พร้อมย้ำวิธีการใส่ห่วงยางแบบถูกต้องอีกครั้ง ส่วนของครูปุ้มเองจะรอเด็ก ๆ ในสระ เมื่อเด็ก ๆ ได้รับห่วงยางแล้ว

จะเดินมานั่งริมขอบสระ ครูจะบอกเด็กทุกคนให้รอเพื่อนรับห่วงยางให้ครบทุกคนก่อน ครูจะเริ่มสอนพร้อม ๆ กัน ในส่วนของเด็กที่กลัวการลงน้ำ กลัวน้ำกระเด็นเข้าหน้า เข้าตา

เราจะแยกออกมานั่งให้ห่างจากเพื่อน และให้อยู่ใกล้กับครูที่ยืนดูแลอยู่ด้านบนสระ เพื่อให้เด็ก ๆ อุ่นใจ  เพื่อเค้าจะเปิดใจเรียนว่ายน้ำในชั่วโมงต่อไป เด็กสบายใจ ครูก็สบายใจเช่นกัน

สอนว่ายน้ำเด็กเล็ก สอนว่ายน้ำเด็กอนุบาล

เมื่อเด็กทุกคนรับห่วงยางและนั่งรอขอบสระเรียบร้อยแล้ว ครูจะให้เด็ก ๆ สัมผัสน้ำ โดยใช้อุ้งมือตักน้ำขึ้นมาเล่น ประมาณ 10 ครั้ง หลังจากนั้นครูจะให้เด็ก ๆ เตะขาขึ้น – ลง

สลับซ้ายขวา ให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน พอเด็ก ๆ เริ่มรู้สึกผ่อนคลายและไม่กังวลในเรื่องของการลงน้ำแล้ว ครูจะให้เด็ก ๆ ลงน้ำทีละคน โดยครูจะอุ้มเด็กลงสระน้ำ

หันหน้าเข้าหาขอบสระและให้จับขอบสระไว้ ประมาณ 1 – 2 นาที สำหรับเด็กที่ไม่กลัว ครูจะให้เด็ก ๆ จับขอบสระ กระดึ๊บ ๆ เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ในส่วนของเด็กที่ยังกลัวอยู่

ครูจะให้เด็ก ๆ จับขอบสระไว้เฉย ๆ โดยครูจะยืนอยู่ข้าง ๆ เผื่อความสบายใจของเด็ก ๆ หลังจากนั้น ครูจะพาเด็กมาต่อเป็นขบวนรถไฟยาว ๆ หรือจับเป็นกลุ่ม แล้วแต่ครู

บริหาร จัดการชั้นเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสนุกและลดความกลัวของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี เด็ก ๆ จะสนุกกับการเรียนไปพร้อม ๆ กับทั้งชั้นเรียน

สอนว่ายน้ำเด็กเล็ก สอนว่ายน้ำเด็กอนุบาล

ระดับชั้นอนุบาล 2

การ สร้างความคุ้นเคยกับน้ำ ทำลักษณะเดียวกับเด็กอนุบาล 1 เลย เพียงแต่เด็กคนไหนตัวโตสามารถยืนเหยียบพื้นสระได้ จะไม่ให้เด็ก ๆ ใส่หวงยาง

ในช่วงที่เด็ก ๆ ลงน้ำ จะให้เด็ก ๆ เดินรอบสระว่ายน้ำ เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าสามารถยืนถึงและเคลื่อนที่ได้ ให้เด็ก ๆ เดินอย่างช้า ๆ ทีละก้าว ครูจะบอกเด็ก ๆ ว่า

ก้าว ชิด ก้าว ให้จังหวะเด็กไปเรื่อย ๆ ในช่วงแรก หลังจากนั้นให้เด็กเดินไวขึ้น แต่ไม่ใช่วิ่งในสระ บอกเด็ก ๆ เสมอ ห้ามกอดเพื่อน ห้ามกดเพื่อน อย่าดึงเพื่อน

สร้างความคุ้นเคยกับน้ำ

ระดับชั้นอนุบาล 3

ทำเหมือนกันเลย ในระดับอนุบาล 2 ครูให้เด็กเดินรอบสระ โดยใช้มือจับขอบสระไว้ แต่ในระดับชั้นอนุบาล 3 นั้น ครูเพิ่มแบบฝึกหัดให้เด็ก ๆ เดินโดยไม่จับขอบสระ

คนไหนสามารถดำน้ำให้ ให้เดินไปและฝึกดำน้ำไปด้วย เด็กอนุบาล 3 ส่วนใหญ่สามารถดำน้ำได้แล้ว เพราะเข้าใจคำว่ากลั้นลมหายใจแล้ว ดังนั้นจึงง่ายต่อการสอน

สำหรับเด็กกลัว ไม่กล้าทำเหมือนเพื่อน ถ้ายังดำน้ำไม่ได้ ครูไม่บังคับให้เด็ก ๆ ทำ รอให้พร้อมก่อน เด็ก ๆ จะทำเองด้วยความสมัครใจ ดีกว่าเราไปบังคับให้เด็ก ๆ ทำ

เพราะนั้นจะสร้างความกลัวให้กับเด็กที่ยังไม่มีพื้นฐานอะไรเลย และอาจจะไม่อยากลงเรียนว่ายน้ำอีกด้วย นี่เป็นเพียงคาบแรกของการลงสระว่ายน้ำของเด็ก ๆ เอง

สนุกกับการเรียนว่ายน้ำ สระว่ายน้ำโรงเรียนยอแซฟวิทยา

เรียนแบบค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่า เริ่มฝึกจากแบบฝึกหัดง่าย ๆ ไปหาแบบฝึกหัดที่ยากขึ้น ไปทีละระดับ เด็กจะมีกำลังใจ อยากฝึก อยากเเรียน อยากทำให้ได้นั่นเอง

สัปดาห์หน้ายังคงเป็นการเรียนการสอน สร้างความคุ้นเคยกับน้ำ อยู่เหมือนเดิม เพื่อละลายความกลัวและให้เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนในคาบต่อ ๆ ไป

ผู้ปกครองสามารถกดติดตามครูได้จากช่องทางดังนี้

FB: ว่ายน้ำกับครูปุ้ม

TikTok: ว่ายน้ำกับครูปุ้ม

YouTube: ว่ายน้ำกับครูปุ้ม