Latestงานอีเว้นท์

เดินสายทำบุญ เสริมสิริมงคล เทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2565

ช่วงเข้าพรรษา จะมีหลายครอบครัวเตรียมตัวออก เดินสายทำบุญ ตามวัดต่าง ๆ พร้อมกับเที่ยวชมงามเกี่ยวกับประเพณีทางพระพุทธศาสนา

ซึ่งปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม โดยประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยเราจะมีกิจกรรมต่าง ๆ

ทุกวัด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมถวายเทียนพรรษา งานแห่เทียนพรรษา บ้างจังหวัดงานใหญ่โต ถือเป็นงานประจำปีกันเลยทีเดียว เรามาเรียนรู้

ประวัติของวันเข้าพรรษา ในสมัยพุทธกาลกันก่อน ว่าเมื่อก่อนนี้ ชาวบ้าน ชาวเมือง เค้าปฏิบัติอะไรกันบ้าง ไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันได้เลย

วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหปุรณมีบูชา ทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา

เดินสายทำบุญ วันเข้าพรรษา

เข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา โดยพระสงฆ์จะต้องจำวัด พักประจำอยู่ที่วัดใด วัดหนึ่งตลอดระยะเวลา

3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ ห้ามไปค้างแรมที่อื่น โดยถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง 15 ค่ำ เดือน 11

เรื่องเล่าสมัยโบราณ เล่ามาจากทางประเทศอินเดียโน่นเลย เค้าว่ากันว่า ตอนฤดูฝนนั้น ชาวนาได้ทำการหว่านเมล็ดข้าวในทุ่งนา ระหว่างที่พระภิกขุสงฆ์

เดินไปจาริกเผยแพร่พระศาสนา จึงไปเหยียบย่ำต้นกล้าในนา รวมไปถึงลูกกบ ลูกเขียด สัตว์ตัวเล็กตัวน้อย เกิดความเสียหายและตายจากไป

ชาวบ้านจึงพากันติเตียน ความเรื่องนี้ไปถึงพระพุทธเจ้า ท่านทรงบัญญัติไว้เลยว่า ให้พระภิกษุนั้นอยู่จำพรรษาในที่แห่งเดียวตลอดระยะเวลา 3 เดือน

ของฤดูฝน โดยพระภิกษุสงฆ์ห้ามออกไปค้างคืนที่อื่น กรณีจำเป็น อย่างเช่น ไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือพ่อแม่ บิดามารดาที่เจ็บป่วย การไปห้าม

ไประงับภิกษุสามเณรที่อยากสึกมิให้สึกได้ การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมกุฎิที่ชำรุด ที่เป็นกิจธุระของคณะสงฆ์ และ มีการนิมันต์ บำเพ็ญกุศลใด ๆ

เหตุการณ์เหล่านี้ พระภิกษุสามารถไปค้างที่อื่นได้ แต่ต้องกลับมาภายในระยะเวลา 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษา เป็นต้นเรื่องของวันเข้าพรรษานั่นเอง

ตามวัดและสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยของเรานั้น มีจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาหลายแห่ง เพื่อให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าร่วม

กิจกรรมทางศาสนา การเทเทียนหล่อเทียนเข้าพรรษา การแห่เทียน ทำบุญตักบาตร การฟังเทศนา ฟังธรรม อิ่มบุญอิ่มใจกันได้เลย

วันเข้าพรรษา หล่อเทียน ทำบุญ

สถานที่จัดงานเข้าพรรษา 2565 เดินสายทำบุญ

ในแต่ละจังหวัดของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย มีการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา ฟังธรรมเทศนา แห่เทียน ตักบาตรเทโว วันนี้เรารวบรวม

หลาย ๆ จังหวัดที่มีการจัดงานบุญ ประเพณีเข้าพรรษามาฝาก ใครใกล้ที่ไหน อยากไปชมความสวยงามของความศรัทธา ลองตามปักหมุดไปได้เลย

ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา เดินสายทำบุญ

เดินสายทำบุญ ตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี 2565

ตักบาตรดอกไม้ ตักบาตรดอกเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่อยู่คู่กับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ทางวัดจะจัดงานนี้ในวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี

โดยจัดติดต่อกันมาเป็นเวลานานแล้ว คุณ ๆ รู้จักดอกเข้าพรรษาหรือเปล่า ดอกไม้ชนิดนี้จะมีในช่วงฤดูฝนของทุกปี ชาวบ้านชาวช่องจะเก็บดอกไม้มาถวยพระสงฆ์

งานประจำปีของที่นี่จะจัดช่วงระหว่าง 12 – 14 กรกฎาคม 2565 ปักหมุดไว้เลย : https://goo.gl/maps/SxBCWFM7XNbpurdb7

ประเพณียายดอกไม้ วัดจินดามณี เดินสายทำบุญ วันเข้าพรรษา

ประเพณียายดอกไม้  วัดจินดามณี จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2565

เดินสายทำบุญ ประเพณียายดอกไม้ เป็นประเพณีเก่าแก่ทางประเทศลาว ซึ่งบรรพบุรุษชาวบ้านแป้ง อ.พรมหบุรี ได้เดินทางมาจากเมืองเวียงจันทน์

เพื่อสืบทอดประเพณีให้คงอยู่สืบต่อไป คำว่า ยาย นั้นมาจากภาษาลาว ที่แปลว่าแจกจ่าย “ยายดอกไม้” จึงแปลว่า การถวายดอกไม้

เพื่อไปบูชาพระพุทธเจ้านั่นเอง โดยในช่วงวันงานเข้าพรรษา ชาวบ้านมักนิยมใช้ดอกดาวเรือง ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกพุด ข้าวตอก

มาใส่กระทงรวมกัน เพื่อใส่บาตรพระ ก่อนจะนำดอกไม้เหล่านี้ไปบูชาพระในโบสถ์ เทศกาลนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 14 กรกฏาคม

ที่ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภายในงานจะมีพิธีตักบาตรดอกไม้ ทอดผ้าป่าดอกไม้ ถวายเทียน มีการทำอาหาร

พื้นเมือง มีงานแสดงเต้นบาสโลบ การแสดงต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ ปักหมุดไว้เลย : https://goo.gl/maps/prMn7yj7GwBP1CML8

แห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี 2565

งานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ประจำจังหวัด สืบทอดมามากกว่าร้อยปี โดยจะจัดขึ้นในช่วงของ

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในปี 2565 นี้ จะอยู่ระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฏาคม ภายในงานจะมีการถวายเทียนพรรษา

และผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม แห่เทียนพรรษา มีการแสดงแสงสีประกอบ ขบวนแห่เทียนพรรษาแบบโบราณ

มีกิจกรรมการประกวดต้นเทียน คนทำเทียน อุโมงค์เทียน และอื่น ๆ ปักหมุดไว้เลย : https://www.facebook.com/pageuboncandle/

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เข้าพรรษานี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีประเพณีตักบาตรธูปเทียน โดยสิ่งที่จะนำมาใส่บาตรจะเป็นดอกไม้ธูปเทียน

ภิกษุจากวัดพระมหาธาตุ ฯ และวัดอื่น จะมารับบิณฑบาตที่ลานวัดเป็นแถวยาว นอกจากนี้ยังมีงานบุญสักการะพระบรมธาตุ

ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยกำหนดจัดในวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม โดยจะมีการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสีขาว

ปฏิบัติตามหลักศีล 5 บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ ปักหมุดไว้เลย : https://g.page/Detkaphon?share

พระสงฆ์ในประเทศอินเดียและเนปาล จะทำพิธีเข้าพรรษา ในสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองราชคฤห์ กุสินารา สวนลุมพิธี กรุงนิวเดลี ฯ

โดยต่างถือว่าวันเข้าพรรษาจะเริ่มถือศีล ปฏิบัติธรรมให้ครบ 3 เดือน และเริ่มทำความดีในวันเข้าพรรษา ซึ่งเข้าพรรษาปีนี้มีวันหยุดยาว 5 วัน

ใครที่สนใจอยากไปเริ่มงานบุญ เดินสายทำบุญ ที่ไหนวางแผนการเดินทางให้ดี อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วย สาธุนะ