วัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม (Sinopharm)

สุขภาพ

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ต้องฉีดกี่ครั้ง ระยะห่างกันกี่วัน ป้องกันโรคได้มากแค่ไหน

แม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้ว เรายังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่อไปอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ เพื่อไม่ให้เรากลายเป็นผู้แพร่เชื้อแบบไม่มีอาการ ที่อาจจะเป็นต้นเหตุให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจากเราได้

Read More