เดิน-วิ่งเก็บขยะในป่า

Latestงานวิ่ง

PHUKET TRAIL X DECATHLON PHUKET

การวิ่งแบบ Plogging นั้น มาจาก picking up บวกกันคำว่า jogging รวมกันเป็น วิ่งไป เก็บไป นั่นเอง โดยที่นักวิ่งต้องเก็บขยะไปด้วยตามเส้นทางที่เราวิ่งผ่าน

Read More