BETTER MARATHON BY WIND

งานวิ่ง

วิ่งเก็บระยะทาง วิ่งรูปแบบ Virtual Run วิ่งที่ไหนก็ได้ เหรียญส่งมาถึงบ้าน

ผ่านไปกับอีก 3 งาน วิ่งเก็บระยะทาง มาสุขภาพดี แข็งแรง ต้อนรับยุคดิจิทัล และ ยุคของสารพัดโรคไปพร้อม ๆ กัน วิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งเพื่อร่างกายของเรา ตัวของเราเอง เรานี่แหละต้องเป็นคนดูแล เพราะประโยชน์ของการวิ่งมีมากมายมหาศาล สนใจงานไหนสมัครได้เลย

Read More