Project Approach อนุบาล

สุขภาพ

Project Approach เรื่อง ส้ม

ใครท้องผูกเชิญทางนี้ ส้มเป็นยาระบาย มีกากใยอาหารสูง ช่วยเรื่องขับถ่ายได้ผลแน่นอน ส้ม 1 ลูกใหญ่ได้ใยอาหาร 2.0 กรัม นอกจากนั้นยังช่วยให้ผิวสวย สดใส สร้างภูมิคุ้มกันโรค บำรุงสายตา

Read More
สุขภาพ

Project Approach เรื่อง แครอท

เวลาเราไปตลาด หรือเจอแครอทตามร้านอาหาร โดยทั่วไปเราจะเห็นแครอทมีสีส้ม แต่จริง ๆ แล้วแครอทมีอีกหลายสี ไม่ว่าจะเป็นสีแดง, สีเหลือ, สีขาว และสีม่วง

Read More
สุขภาพ

Project Approach เรื่อง Wonder of fish

วาฬสีน้ำเงิน ไม่ใช่ปลาทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพราะว่า วาฬสีน้ำเงินนั้นไม่ใช่ปลา แต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกต่างหาก

Read More