วันแม่แห่งชาติ ประวัติ “วันแม่” กิจกรรมวันแม่โรงเรียนยอแซฟวิทยา

ทางโรงเรียนยอแซฟวิทยาได้กิจกรรมวันแม่ ได้กิจกรรมในวันที่ 11 สิงหาคมของทุกปี ให้นักเรียนเข้าร่วมเสมอมา อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกับที่ว่าการอำเภอท่าใหม่ ส่งคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read more

แห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนยอแซฟวิทยา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ดังนั้นวันเข้าพรรษา จึงถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล เป็นกุศโลบาย ให้ศาสนิกชนได้ระลึกถึงหลักธรรมที่ทรงแสดง หรือที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนั้น ๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ นั้น นำไปปฏิบัติสืบไป

Read more

จิตอาสา โรงเรียนยอแซฟวิทยา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

หลาย ๆ คน คงมีโม้เม้นในการเป็น จิตอาสา กันมาบ้างแล้ว คงได้เห็นแล้วว่า การที่เราเป็นผู้ให้ การที่เราช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน การที่เราช่วยเหลือชุมชน เป็นการปลูกฝังความอ่อนโยน การแบ่งปัน การเสียสละ ลดความเห็นแก่ตัวในสังคม ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น ช่วยได้ช่วยกันไปนะ ถ้าไม่ผิดกฏหมายทำต่อไป

Read more

ทางม้าลาย ประวัติและที่มา ทำไมถึงชื่อว่าม้าลาย

ทางม้าลาย เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1934 ที่ประเทศอังกฤษ แรก ๆ มีการทดลองใช้สีอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเส้นสีน้ำเงินสลับสีเหลือง หรือสีขาวสลับสีแดง และเมื่อในปี ค.ศ.1951 ถูกปรับมาให้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดคือสีขาวสลับดำ พร้อมตั้งชื่อให้เป็น Zebra Crossing นั่นคือที่มาของ ทางม้าลาย นั่นเอง

Read more