โรงเรียนยอแซฟวิทยา

Latestแม่หมีรีวิว

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 1

วันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับการไปค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จังหวัดชลบุรี ให้ฟังกัน ที่โรงเรียนพลูตาหลวงได้สอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลกใต้ทะเล สัตว์ในทะเลแบบง่าย ๆ ให้ฟังกัน รวมถึงพาเด็ก ๆ ไปศึกษาเรื่องปะการังน้ำตื้นอีกด้วย

Read More
Latestงานอีเว้นท์

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ทุก ๆ อย่างในชีวิตของเรา เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับอาชีพการงาน เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องใช้ ผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

Read More
Latestว่ายน้ำ

จับโฟมเตะขาท่าฟรีสไตล์ วิธีการจับโฟมแต่ละแบบ ฝึกเองได้ง่าย ๆ [44]

ครูคะ ครูให้เด็ก ๆ จับโฟมแบบไหนคะ เวลาแม่ถามลูก ลูกบอกอย่างหนึ่ง เวลาถามเพื่อนลูก น้องเค้าก็บอกอีกอยางหนึ่ง บอกไม่เห็นตรงกันเลยค่ะครู วันนี้ครูปุ้มเลยนำรูปภาพมาประกอบการอธิบาย ให้แม่ ๆ และผู้ปกครองทุกท่าน สามารถนำไปฝึกเด็ก ๆ ได้ด้วยตนเอง ขอให้สนุกกับการว่ายน้ำนะคะ

Read More
งานอีเว้นท์

วันแม่แห่งชาติ ประวัติ “วันแม่” กิจกรรมวันแม่โรงเรียนยอแซฟวิทยา

ทางโรงเรียนยอแซฟวิทยาได้กิจกรรมวันแม่ ได้กิจกรรมในวันที่ 11 สิงหาคมของทุกปี ให้นักเรียนเข้าร่วมเสมอมา อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกับที่ว่าการอำเภอท่าใหม่ ส่งคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read More
Latestงานอีเว้นท์

แห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนยอแซฟวิทยา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ดังนั้นวันเข้าพรรษา จึงถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล เป็นกุศโลบาย ให้ศาสนิกชนได้ระลึกถึงหลักธรรมที่ทรงแสดง หรือที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนั้น ๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ นั้น นำไปปฏิบัติสืบไป

Read More
งานอีเว้นท์

จิตอาสา โรงเรียนยอแซฟวิทยา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

หลาย ๆ คน คงมีโม้เม้นในการเป็น จิตอาสา กันมาบ้างแล้ว คงได้เห็นแล้วว่า การที่เราเป็นผู้ให้ การที่เราช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน การที่เราช่วยเหลือชุมชน เป็นการปลูกฝังความอ่อนโยน การแบ่งปัน การเสียสละ ลดความเห็นแก่ตัวในสังคม ทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น ช่วยได้ช่วยกันไปนะ ถ้าไม่ผิดกฏหมายทำต่อไป

Read More
แม่หมีรีวิว

ทางม้าลาย ประวัติและที่มา ทำไมถึงชื่อว่าม้าลาย

ทางม้าลาย เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1934 ที่ประเทศอังกฤษ แรก ๆ มีการทดลองใช้สีอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเส้นสีน้ำเงินสลับสีเหลือง หรือสีขาวสลับสีแดง และเมื่อในปี ค.ศ.1951 ถูกปรับมาให้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดคือสีขาวสลับดำ พร้อมตั้งชื่อให้เป็น Zebra Crossing นั่นคือที่มาของ ทางม้าลาย นั่นเอง

Read More